“Хүргэлт:

Gte.mn цахим худалдааны сайтын хүргэлтийн журам

 1. Бараа худалдан авах эрх үүсэх
  1. 50000 төгрөгөөс дээш бичиг хэргийн бараа захиалахад
  2. Дан бичгийн цаас авах бол 3 хайрцаг буюу 15 боодол бичгийн цаас
  3. 50000 төгрөгийн үнэ бүхий бичгийн цаас авсан бол 20000 төгрөгийн бичиг хэргийн бараа нэмж захиалахад ХҮРГЭЛТ ҮНЭГҮЙ.
 2. Хүргэлт нь захиалга өгөгдснөөс хойш ажлын 8 цагийн дотор хийгдэнэ.
 3. Хүргэлтэнд зарлагын баримтаас гадна нэхэмжлэх, и-баримт дагалдана.
 4. Захиалагч бараагаа зарлагын баримт, и-баримт, нэхэмжлэхтэй тулган гарын үсэг зурж и-баримт, зарлагын баримт, нэхэмжлэхийн 1 хувийг өөртөө үлдээнэ.
 5. Хүргэлтийн ажилтан барааг захиалагчид шалгуулан хүлээлгэж өгөх ба бараа бүтээгдэхүүн гэмтсэн, эвдэрсэн тохиолдолд хэрэглэгч барааг солиулах буюу буцааж болно.