Нийт бүтээгдэхүүнээс 11-г харууллаа.

2,850 НӨАТ-тэй
3,500 НӨАТ-тэй