Нийт бүтээгдэхүүнээс 4-г харууллаа.

Компьютерийн гар

Keyboard, Deli kb216-bk-schi

43,200 НӨАТ-тэй

Компьютерийн гар

Keyboard, G1000

22,500 НӨАТ-тэй

Компьютерийн гар

Keyboard, k100

18,000 НӨАТ-тэй

Компьютерийн гар

Компьютерийн гар, HP K1600

15,200 НӨАТ-тэй