Нийт бүтээгдэхүүнээс 1-г харууллаа.

КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

Флаш, савхин 8gb

17,273 НӨАТ-гүй