Нийт бүтээгдэхүүнээс 4-г харууллаа.

ЦАВУУ, НААЛДДАГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Цавуу, 35 мл Haige7021

600 НӨАТ-тэй

ЦАВУУ, НААЛДДАГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Цавуу, 37 мл, YL20007-37

1,450 НӨАТ-тэй

ЦАВУУ, НААЛДДАГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Цавуу, 50 мл Deli7302

1,100 НӨАТ-тэй

ЦАВУУ, НААЛДДАГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Цавуу, 88 мл, Yalong YL20007-88

2,000 НӨАТ-тэй