Нийт бүтээгдэхүүнээс 4-г харууллаа.

АХУЙН БАРАА, БУСАД

Уртасгагч, 5м 315

25,000 НӨАТ-тэй

АХУЙН БАРАА, БУСАД

Уртасгагч, 5м 815

16,800 НӨАТ-тэй

АХУЙН БАРАА, БУСАД

Уртасгагч, 5м 8804

21,000 НӨАТ-тэй

АХУЙН БАРАА, БУСАД

Уртасгагч, 7м 815

27,000 НӨАТ-тэй