Нийт бүтээгдэхүүнээс 7-г харууллаа.

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А3 100мик

42,955 НӨАТ-гүй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 100мик

21,000 НӨАТ-гүй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 125мик

24,364 НӨАТ-гүй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 80мик

17,182 НӨАТ-гүй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, Deli 3898 A4

68,409 НӨАТ-гүй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, Deli 3899 A3

104,000 НӨАТ-гүй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, төмөр FL 320 А3

111,955 НӨАТ-гүй