Нийт бүтээгдэхүүнээс 7-г харууллаа.

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А3 100мик

50,700 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 100мик

24,750 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 125мик

28,700 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 80мик

20,250 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, Deli 3898 A4

94,500 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, Deli 3899 A3

126,000 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, төмөр FL 320 А3

157,500 НӨАТ-тэй