Нийт бүтээгдэхүүнээс 9-г харууллаа.

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А3 100мик

53,000 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 100мик

26,500 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 125мик

30,200 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинатор, А4 80мик

21,200 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, Deli 3898 A4

94,500 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, Deli 3899 A3

126,000 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, А3 320 Basic

157,500 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, А3 320CS

206,000 НӨАТ-тэй

Ламинаторийн цаас, машин

Ламинаторын машин, төмөр FL 320 А3

157,500 НӨАТ-тэй