Нийт бүтээгдэхүүнээс 12-г харууллаа.

1,700 НӨАТ-тэй
300 НӨАТ-тэй
500 НӨАТ-тэй
550 НӨАТ-тэй
550 НӨАТ-тэй