Нийт бүтээгдэхүүнээс 3-г харууллаа.

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Тосон бал, мэдрэгчтэй гялгар

2,350 НӨАТ-тэй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн бал, гоёлын 8053

7,500 НӨАТ-тэй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн бал, гоёлын 8055

6,500 НӨАТ-тэй