Нийт бүтээгдэхүүнээс 4-г харууллаа.

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Тосон бал, мэдрэгчтэй гялгар

2,136 НӨАТ-гүй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн бал, гоёлын 8053

6,818 НӨАТ-гүй

БИЧИХ, АРИЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ

Үзгэн бал, гоёлын 8055

5,909 НӨАТ-гүй