Нийт бүтээгдэхүүнээс 6-г харууллаа.

25,200 НӨАТ-тэй

КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

Флаш диск, 16gb

20,000 НӨАТ-тэй

КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

Флаш диск, 32gb

25,000 НӨАТ-тэй

КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

Флаш диск, Sandisk 16gb

14,000 НӨАТ-тэй

КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

Флаш диск, Sandisk 32gb

17,000 НӨАТ-тэй

КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

Флаш диск, Sandisk 64gb

21,000 НӨАТ-тэй