Дөрвөлжин нуруу, 35 мм

600 НӨАТ-тэй

105 нөөцтэй

Дөрвөлжин нуруу, 35 мм

600 НӨАТ-тэй