Дөрвөлжин нуруу, 35 мм

600 НӨАТ-тэй

112 нөөцтэй

Дөрвөлжин нуруу, 35 мм

600 НӨАТ-тэй