Санхүүгийн А маягт

1,000 НӨАТ-тэй

Санхүүгийн анхан шатны маягт, Аж ахуйн нэгжийн жилийн санхүүгийн маягт.

Санхүүгийн А маягт

1,000 НӨАТ-тэй