Скоч, MG 24 мм AJD97354, 2 талтай

1,400 НӨАТ-тэй

сайн чанарын наалт сайтай ахуйн болон оффисын хэрэглээнд зориулагдсан 2 талаараа наалддаг скоч

өөрчлөх
Скоч, MG 24 мм AJD97354, 2 талтай