Харандаа үзүүрлэгч, 359

200 НӨАТ-тэй

Амьтны дүрстэй, бага насны хүүхдүүдэд зориулагдсан.

Харандаа үзүүрлэгч, 359