Үдээсний машин, Haige 6802

Энгийн хэрэглээний үдээс таардаг. Запас үдээстэй хэрэглэхэд хялбар