Үдээсний машин, Haige 6825

4,300 НӨАТ-тэй

Орчин үеийн загвартай, хуванцар их бие болон суурьтай, үндсэн материал төмөр, энгийн үдээс таарна. Хэрэглэхэд хялбар

Үдээсний машин, Haige 6825

4,300 НӨАТ-тэй