Үеийн хүснэгт, А2

1,000 НӨАТ-тэй

Үеийн хүснэгт, А2

1,000 НӨАТ-тэй