Үзгэн бал, наадаг Deli6793 0,5мм

1,800 НӨАТ-тэй

Үзгэн бал, наадаг Deli6793 0,5мм

1,800 НӨАТ-тэй