Xарандаа 3B, 7001-12 CB

450 НӨАТ-тэй

3B харандааны бал нь зөөлхөн тул амархан хугардаггүй, чанга дарах тусам тод гардаг.

Дууссан